14.10.20

Poesias premiadas in su cuncursu de Iscanu (Poesia in rima)


Isperamus de fàghere cosa agradèssida publichende sas poesias premiadas in s'ùrtima editzione de su cuncursu chi s'est fatu in Iscanu in su 2017 e chi est lòmpidu a s'editzione n. XXI. Cumintzamus dae sas de sa prima setzione, est a nàrrere cussa dedicada a sas poesias in rima. Las podides agatare a manu manca de custu blog, in sa pàgina chi lis amus dedicadu. Bona letura!

(M.G.S.)